Μία κοινότητα για την απώλεια μνήμης: Κέντρο θεραπευτικής φροντίδας και υποστήριξης ατόμων με άνοια.
ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΖΗΣΗ ΜΑΡΙΑ


Επιβλέπων:
Μανωλίδης Κωνσταντίνος2021
Περίληψη