Νηνεμία - εγκαταστάσεις λουτρών και χώρων φιλοξενίας στο λόφο Αιξώνη.
ΜΑΓΓΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ


Επιβλέπων:
Πανηγύρης Κωστής2021
Περίληψη