Σπίτι 1.90 επί 8 μέτρα μετρά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Επιβλέπων:
Παπαδημητρίου Μαρία2021
Περίληψη