ΤΙΓΚΑ: Κέντρο Αναμόρφωσης και Βιομηχανίας Διαβίωσης στο Βερολίνο
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ


Επιβλέπων:
Πανηγύρης Κωστής2021
Περίληψη