Στις Όχθες του Αλιάκμονα: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ


Επιβλέπων:
Μανωλίδης Κωνσταντίνος2021
Περίληψη