Νέο Δημαρχείο Ιωαννίνων
ΝΑΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΑΠΠΑ ΑΘΗΝΑ


Επιβλέποντες:
Πανηγύρης Κωστής
Παπαδόπουλος Λόης-Θεολόγος2021
Περίληψη