ΚΥΤΤΑΡΟ: Οικοκοινότητα στο ανενεργό οικόπεδο του εργοστασίου "Οινόπνευμα".
ΗΛΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΙΟΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ


Επιβλέπων:
Στυλίδης Ιορδάνης2021
Περίληψη