Το κενό ως περιεχόμενο. Επανερμηνεύοντας το σχήμα της πόλης
ΜΩΡΑΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΛΙΟΣΤΑΛΑΚΤΗ


Επιβλέπων:
Γαβρήλου Έβελυν2021
Περίληψη