Διαμερισματάκι, αγάπη μου. Μια σύντομη επισκόπηση του αστικού διαμερίσματος από την αντιπαροχή στο airbnb
ΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΑΡΙΝΑ


Επιβλέπων:
Γαβρήλου Έβελυν2021
Περίληψη