«Ο Άλλος Χώρος» Ασαφή Εδάφη, Νεκρές Ζώνες και Αστικά Κενά στον Ρεαλιστικό και Καλλιτεχνικό κόσμο.
ΛΙΟΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ


Επιβλέπων:
Γιαννίση Φοίβη2021
Περίληψη