Πρακτικές αυτάρκειας. ένα εγχειρίδιο επιβίωσης από τη Σούρπη και τον Λαχανά
ΜΑΚΑΝΙΚΑ ΣΟΥΜΕΛΑ


Επιβλέπων:
Γιαννίση Φοίβη2021
Περίληψη