Χωρικοί και κτιριακοί μετασχηματισμοί στην πόλη του Πειραιά από τον Μεσοπόλεμο έως και σήμερα
ΞΕΚΑΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


Επιβλέπων:
Στυλίδης Ιορδάνης2021
Περίληψη