Ναυτικός Ιστιοπλοϊκός Όμιλος στην Καστέλλα.
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΝΝΑ- ΜΑΡΙΑ


Επιβλέπων:
Πανηγύρης Κωστής2008
Περίληψη