Προσβασιμότητα ΑμεΑ στο δημόσιο χώρο. Πόλεις ανθρώπινες, χωρίς αποκλεισμένους πολίτες
ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ


Επιβλέπων:
Στυλίδης Ιορδάνης2021
Περίληψη