Αρχιτεκτονική, Αρχιτέκτονας και Ψηφιακότητα.
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ


Επιβλέπων:
Στυλίδης Ιορδάνης2021
Περίληψη