Μετατροπή καπναποθήκης Παπαπέτρου σε αρχαιολογικό μουσείο Αιτωλοακαρνανίας και πολιτιστικό κέντρο Αγρινίου.
ΠΑΥΛΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ


Επιβλέποντες:
Αδαμάκης Kώστας
Γαβρήλου Έβελυν


Αρχιτεκτονική σύνθεση
Τεχνολογία

2008
Περίληψη