Η Πειραματική Κουζίνα. Μετασχηματισμένο περιβάλλον φαγητού.
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ


Επιβλέπων:
Τζιρτζιλάκης Γιώργος2005
Περίληψη