Κέντρο Τεχνών: χώροι καλλιτεχνικής έκφρασης στο Φρούριο Λάρισας.
ΓΡΑΨΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΜΠΕΚΕΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


Επιβλέπων:
Μητρούλιας Γεώργιος2020
Περίληψη