Η μετα-ολυμπιακή αξιοποίηση των Ολυμπιακών Πάρκων : Munich, Barcelona, Sydney, Athens, London, Rio
ΠΑΣΑΛΗΣ ΚΑΡΛΟΣ


Επιβλέπων:
Μητρούλιας Γεώργιος2021
Περίληψη