Υδάτινες Αστικές Επεκτάσεις: από το παρελθόν στο μέλλον
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ


Επιβλέπων:
Μανωλίδης Κωνσταντίνος2020
Περίληψη