Η “εικόνα” της κατοίκησης μέσα από το σύγχρονο παραμύθι, διαμέσου των οπτικών και λεκτικών στοιχείων
ΑΛΑΜΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ


Επιβλέπων:
Γιαννίση Φοίβη2020
Περίληψη