Η κηπούπολη από τη ματιά της ουτοπίας στη σύγχρονη κοινωνία
ΣΚΟΡΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ


Επιβλέποντες:
Micocci Fabiano
Τροβά Βάσω2020
Περίληψη