Η Αθέατη Πλευρά του Ορατού. Η Αποσύνθεση του Χρόνου στον Καθρέπτη της Μεσοτοιχίας. Χρήσεις του Ερειπίου στο Έργο της Ρένας Παπασπύρου και του Gordon Matta - Clark.
ΞΥΠΝΗΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ


Επιβλέπων:
Τζιρτζιλάκης Γιώργος2020
Περίληψη