Κατασκευή Συστήματος Τελεφερικ στο Πήλιο Σταθμός Βόλου.
ΑΔΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Επιβλέποντες:
Φιλιππιτζής Δημήτρης
Στυλίδης Ιορδάνης2008
Περίληψη