Φινλανδική Αρχιτεκτονική & Συνεταιριστικές Εκθέσεις Στέγασης
ΒΑΜΠΟΥΛΑ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΑΘΗΝΑ


Επιβλέπων:
Μανωλίδης Κωνσταντίνος2020
Περίληψη