Ανθρωπόκαινος. Καταστροφικότητα και Δημιουργία. Το παράδειγμα του “AKIRA”
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


Επιβλέπων:
Κοτιώνης Ζήσης2020
Περίληψη