Νερό: Ιστορίες για την επιβίωση και τεχνικές ανάπτυξης πολιτισμών
ΚΟΥΤΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΧΟΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


Επιβλέπων:
Στυλίδης Ιορδάνης2020
Περίληψη