Τουριστικός προορισμός και νοηματοδότηση χώρου. Η περίπτωση της Σαντορίνης.
ΠΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Επιβλέπων:
Γιαννίση Φοίβη2019
Περίληψη