Η αρχιτεκτονική του σωφρονισμού: από τα μεσαιωνικά μπουντρούμια στα σύγχρονα επιτηρούμενα κελιά
ΜΑΓΓΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ


Επιβλέπων:
Παπαδημητρίου Μαρία2019
Περίληψη