Χώρος φιλοξενίας και ανάρρωσης στο Ακροτήρι Αγκίστρι Αλυκών Βόλου.
ΒΑΜΠΟΥΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΒΑΪΑ


Επιβλέπων:
Μανωλίδης Κωνσταντίνος2008
Περίληψη