Χώρος και Αθλητισμός: από τον άνθρωπο και τον αναλογικό χώρο, στο cyborg και τον ψηφιακό χώρο
ΠΑΠΠΑ ΜΥΡΤΩ ΕΙΡΗΝΗ


Επιβλέπων:
Πανηγύρης Κωστής2019
Περίληψη