Αναπαραστάσεις και περιεχόμενα για τη φύση: Από την περιβαλλοντική αισθητική του Hayao Miyazaki στις πρακτικές εφαρμογές Permaculture
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΣΚΑΡΩ


Επιβλέπων:
Στυλίδης Ιορδάνης2019
Περίληψη