Έξυπνες Πόλεις: Παραδείγματα βιώσιμης αστικής ζωής
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ


Επιβλέπων:
Στυλίδης Ιορδάνης2019
Περίληψη