Περιβαλλοντική και αρχιτεκτονική ανάπλαση του οικόπεδου της διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης
ΒΛΑΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ


Επιβλέπων:
Στυλίδης Ιορδάνης2020
Περίληψη