Προλειτουργικό κέντρο προώθησης τεχνών και αρχιτεκτονικής της πόλης του Αργυροκάστρου
ΔΗΜΑ ΡΟΔΑΛΙΑ


Επιβλέπων:
Καναρέλης Θεοκλής2020
Περίληψη