Κέντρο Ενημέρωσης και Διάσωσης Θαλάσσιας Χελώνας: Μια πρόταση ανασχεδιασμού των εγκαταστάσεων του «ΑΡΧΕΛΩΝ»
ΚΙΡΕΤΣΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ


Επιβλέπων:
Συμεωνίδου Ιωάννα2020
Περίληψη