Επιτραπέζια τοπία - Επανασχεδιάζοντας το συλλογικό γεύμα
ΦΕΙΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ


Επιβλέποντες:
Γαβρήλου Έβελυν
Κοτιώνης Ζήσης2020
Περίληψη