Ερευνητικό Κέντρο και Μονάδες Κατοίκησης στο Λατομείο της ΑΓΕΤ Ηρακλής.
ΔΗΛΑΒΕΡΑΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ


Επιβλέπων:
Κοτιώνης Ζήσης


Αρχιτεκτονική σύνθεση
2008
Περίληψη