Ελαιουργείο με Εγκαταστάσεις Ελαιοτουρισμού στη Σκιάθο.
ΚΑΝΑΡΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΜΑΝΕΣΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ


Επιβλέπων:
Μητρούλιας Γεώργιος2020
Περίληψη