[ 37° 44’ , 23° 25’ ]: Ανάπλαση του παραθαλάσσιου μετώπου του λιμανιού της Αίγινας
ΠΕΠΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ


Επιβλέποντες:
Micocci Fabiano
Τροβά Βάσω2020
Περίληψη