Ξενώνας στη Ζαγορά Πηλίου και Διερεύνηση της ιστορίας της «Πηλιορείτικης» αρχιτεκτονικής παράδοσης
ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Επιβλέπων:
Πανηγύρης Κωστής2020
Περίληψη