Αποκατάσταση μικρού παραδοσιακού συνόλου στην Νικήτη Χαλκιδικής.
ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ


Επιβλέπων:
Καναρέλης Θεοκλής



2008
Περίληψη