Εύρεση κατοικίας σε συνθήκες υπερτουρισμού
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΠΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Επιβλέπων:
Μητρούλιας Γεώργιος2020
Περίληψη