Σύγχρονοι Ίκαροι. Μια μνημοτεχνική πολυαισθητηριακή ανάγνωση γύρω από το σώμα.
ΚΟΝΤΣΕΤΤΙ ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΝΤΙΑΝΑ


Επιβλέπων:
Τζιρτζιλάκης Γιώργος2020
Περίληψη