Η Δανδιζέτα - Μυθολογίες του υπερανθρώπου και προσθετικά ένδυσης.
ΦΩΚΑ ΜΑΡΙΑ


Επιβλέπων:
Τζιρτζιλάκης Γιώργος2020
Περίληψη