Συνθήκες πλήθους. Λύκοι και λευκές φάλαινες σε σμήνος.
ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΟΥΠΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΟΑΝΝΑ
ΣΙΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ


Επιβλέπων:
Γιαννίση Φοίβη



2019
Περίληψη