Αμφίβια πορεία αρχαιολογικής αφήγησης
ΗΛΙΑΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ
ΚΟΥΤΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΧΟΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


Επιβλέπων:
Πανηγύρης Κωστής2019
Περίληψη