Αποκατάσταση και Ανασχεδιασμός του χώρου του εργοστασίου
ΚΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΡΑΒΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ


Επιβλέπων:
Στυλίδης Ιορδάνης2019
Περίληψη