Ανάληψη της Γειτονιάς της Ανάληψης. Πείραμα & Εγχειρίδιο [διοργάνωσης] Συνάντησης Γειτονιάς
ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ ΑΝΝΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΚΛΑΙΡΗ


Επιβλέποντες:
Κοτιώνης Ζήσης
Μητρούλιας Γεώργιος2019
Περίληψη