Ανασχεδιάζοντας το δημόσιο χώρο στις εργατικές κατοικίες Φοίνικα.
ΖΩΙΚΙΔΟΥ ΝΙΚΗ


Επιβλέποντες:
Τροβά Βάσω
Micocci Fabiano2019
Περίληψη